Dźwigi osobowe i osobowo-towarowe


Dźwig osobowy, winda osobowa w budynku mieszkalnym

DŹWIGI OSOBOWE, WINDY OSOBOWO – TOWAROWE

Dźwigi osobowe i dźwigi towarowe stanowią nieodłączny element każdego nowoczesnego i eleganckiego budynku. Oferowane przez nas modele zarówno dźwigów osobowych jaki i towarowych charakteryzują się eleganckim wykonaniem, z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, wygodą i ergonomią użytkowania oraz  inowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały zastosowane we wszystkich modelach naszych wind.

Poniżej udostępniamy projekty najczęściej stosowanych rozwiązań dla dźwigów osobowych oraz dźwigów do przewozu towarów, z napędem hydraulicznym oraz elektrycznym. W przypadku zapotrzebowania na projekt w innej konfiguracji prosimy o kontakt z naszym działem techniczno – handlowym.

DŹWIGI OSOBOWE – HYDRAULICZNE

Dźwigi osobowe hydrauliczne polecane są dla niewysokich budynków (do 19 m różnicy poziomu między kondygnacjami) o średnim i niskim natężeniu ruchu. Ich prędkość jazdy nie powinna przekraczać 0,63 m/s. Wymagają one osobnego pomieszczenia na maszynownię o powierzchni 2 x 2 m, usytuowanego w pobliżu szybu. Alternatywnie, przy niewielkim natężeniu ruchu i udźwigu do 630 kg, istnieje możliwość zastosowania maszynowni kompaktowej w szafie ustawionej obok szybu.
Dźwigi osobowe hydrauliczne, ze względu na ich konstrukcję, pozwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni szybu i uzyskanie stosunkowo dużej kabiny. Ich niewątpliwą zaletą jest konkurencyjna w stosunku do dźwigów elektrycznych cena.
Poniżej udostępniamy wybrane, gotowe schematy dźwigów o napędzie hydraulicznym.

Dźwig osobowy (winda osobowa) hydrauliczna o udźwigu 630 kg (powierzchnia kabiny przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Dźwig osobowy (winda osobowa) o udźwigu 1000 kg (powierzchnia kabiny przystosowana do przewozu noszy  –  typowy dla nowo budowanych apartamentowców)

Dźwig osobowy (winda osobowa) o udźwigu 1600 kg tzw. dźwig szpitalny (powierzchnia kabiny przystosowana do przewozu łóżka szpitalnego)

DŹWIGI OSOBOWE – ELEKTRYCZNE

Dźwigi osobowe elektryczne bardzo dobrze sprawdzają się w wysokich budynkach o dużym natężeniu ruchu.  Najczęściej stosowaną prędkością dla tego rodzaju napędu jest 1 m/s lub 1,6 m/s (w bardzo wysokich budynkach).

WINDY ELEKTRYCZNE BEZ MASZYNOWNI

Windy elektryczne bez maszynowni od dłuższego czasu biją rekordy popularności wśród projektantów. Ich olbrzymią zaletą jest to, że ze względu na usytuowanie napędu w górnej części szybu. Dźwigi elektryczne nie wymagają przeznaczenia dodatkowego pomieszczenia na maszynownię, co powoduje oszczędność powierzchni użytkowej budynku (tzw. windy bez maszynowni). Dźwigi te charakteryzują się maksymalnie zredukowanym wymiarem nadszybia, zminimalizowaniem hałasu oraz drgań związanych z pracą urządzenia. Dodatkowo dźwigi elektryczne z napędem bezreduktorowym cechuje duża oszczędność zużycia energii podczas eksploatacji.

Poniżej udostępniamy wybrane gotowe schematy dźwigów bez maszynowni o napędzie elektrycznym, bezreduktorowym.

Dźwig osobowy (winda osobowa) o udźwigu 630 kg (powierzchnia kabiny przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Dźwig osobowy (winda osobowa) o udźwigu 1000 kg (powierzchnia kabiny przystosowana do przewozu noszy  –  typowy dla nowo budowanych apartamentowców)

Dźwig osobowy (winda osobowa) o udźwigu 1600 kg tzw. dźwig szpitalny (powierzchnia kabiny przystosowana do przewozu łóżka szpitalnego)

DŹWIGI OSOBOWE ELEKTRYCZNE Z MASZYNOWNIĄ GÓRNĄ

Dźwigi osobowe elektryczne z maszynownią górną są korzystniejsze cenowo od dźwigów bez maszynowni. Charakteryzują się jednak większym zużyciem energii elektrycznej niż dźwigi elektryczne bez maszynowni. Dźwigi te wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię (zlokalizowanego nad szybem windy) co należy uwzględnić przy projektowaniu architektury budynku.


Powered by: Talem Technologies