Aktualności

Przedsiębiorstwo Fair Play

ELWIND – „Przedsiębiorstwo Fair Play”

ELWIND – „Przedsiębiorstwo Fair Play” Firma ELWIND posiada Certyfikat programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Wyróżnia on firmy, które w swojej działalności kierują się etyką i uczciwością oraz przestrzeganiem prawa i powszechnie przyjętych norm społecznych.

Powered by: Talem Technologies